Doopsgezinde Ziekenverpleging

Verantwoording

Gezien de vertrouwelijke aard van ons werk kunt u voor meer informatie of voor verdere vragen over de financiële verantwoording, altijd contact opnemen met het bestuur.

Staat van baten en lasten      2022        2023
Inkomsten €  96.089,-  € 110.463,-
Exploitatiekosten €    4.682,-  €     7.296,-
Uitkeringen €  147.773,-  €   106.059,-

Toelichting:
Inkomsten zijn afkomstig uit het kapitaal en de netto opbrengst uit onroerend goed.
Exploitatiekosten betreffen onder meer accountants- en bestuurskosten.
Uitkeringen zijn gedaan aan natuurlijke personen en instellingen die voldoen aan de doelstellingen van de Stichting.

Sinds 1893

Al sinds 1893 biedt de Stichting Ziekenverpleging in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem een helpende hand. Lees meer