Doopsgezinde Ziekenverpleging

Missie

De Stichting Ziekenverpleging in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem helpt mensen. Mensen die ziek zijn of hulpbehoevend en die wat extra steun nodig hebben. Dat doet de stichting tegenwoordig voornamelijk door middel van een financiële bijdrage.

De brede doelstelling van de stichting is het verzorgen en verplegen van hulpbehoevenden, bij voorkeur leden van de Doopsgezinde Gemeente Haarlem. Dat doen wij door hulp in bijstand in de huishouding, door ondersteuning bij het verstrekken van medicatie en hulpmiddelen of indien nodig ook bij verpleging.

Door de veranderende maatschappij en verantwoordelijkheden van de overheid, blijft de stichting zich vernieuwen om een goede invulling te geven aan extra steun voor mensen die dat hard nodig hebben.

 

Werkwijze

Het bestuur vergadert diverse malen per jaar waarbij de aanvragen beoordeeld worden, altijd zorgvuldig en onafhankelijk. Voldoen de aanvragen aan alle voorwaarden en is er budget beschikbaar, dan is financiële ondersteuning door de stichting mogelijk. Dit betreft doorgaans eenmalige, kortdurende hulp.

De Stichting Ziekenverpleging in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem biedt hulp vanuit historisch verkregen vermogen. In de vroege jaren van de stichting werden leden van de Vereniging Doopsgezinde Gemeente opgeroepen om jaarlijks bij te dragen. Daarnaast waren er collectes tijdens diensten. Deze bijdragen, subsidies en latere legaten zijn ondergebracht bij beleggingsfondsen, waaruit de stichting nu steun kan bieden.

Gezien de vertrouwelijke aard van ons werk kunt u voor meer informatie of voor verdere vragen over de financiële verantwoording, altijd contact opnemen met het bestuur.

Doopsgezinde Gemeente Haarlem

De Stichting ziekenverpleging maakt onderdeel uit van de Doopsgezinde Gemeente Haarlem. Een actieve gemeente waar betrokkenheid, tolerantie, begrip en eigen verantwoordelijkheid voorop staan. U vindt hierover meer informatie bij de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem.

Sinds 1893

Al sinds 1893 biedt de Stichting Ziekenverpleging in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem een helpende hand. Lees meer